การเดินสายกล้องวงจรปิดด้วยวิธีต่างๆ มีดังนี้

การเดินสายกล้องวงจรปิดด้วยวิธีต่างๆ มีดังนี้

กล้องวงจรปิด

  1. แนะนำอุปกรณ์ทั้งหมด

อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อสายความยาว 18.3 เมตรจำนวน 2 เส้น ดังรูปที่ปรากฏด้านล่างนี้ โดยอุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นต้องมี นั่นคือ ข้อต่อกลาง (BNC-BNC)

  1. ขั้นตอนการต่อสาย

1)    ให้นำข้อต่อกลางต่อเข้ากับหัว BNC ของสายเส้นใดเส้นหนึ่งก่อน

2)    นำปลายอีกด้านหนึ่งของข้อต่อกลางเสียบเข้ากับหัว BNC ของสายอีกด้านหนึ่ง

3)    เสียบสายไฟ DC ที่มีหัวสีแดงเข้าด้วยกัน

ขั้นตอนที่ 1 นำข้อต่อกลางมาต่อเข้ากับสายเส้นใดเส้นหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 2 และ 3 เชื่อมต่อสายนำสัญญาณวิดีโอและสายไฟ DC

  1. รูปสำเร็จ

หลังจากต่อสายสัญญาณวิดีโอ และสาย DC เสร็จแล้วจะได้รูปสำเร็จ ดังรูปด้านล่าง

ข้อควรระวัง: เนื่องจากสายพร้อมใช้จะมีความสามารถในการต่อสัญญาณรบกวนค่อนข้างต่ำ ดังนั้น จะไม่สามารถใช้วิธีแบบนี้สำหรับการเดินสายที่มีความยาวมากๆ ได้ โดย คุณ KARE แนะนำว่า ความยาวของสายที่สามารถใช้งานได้คือ 4 เส้นต่อกัน หรือ 73.2  เมตร หากจะนำเส้นที่ 5 มาต่อ อาจจะลองทดสอบดู ว่ามีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นมั้ย และถ้าเกิดขึ้นสามารถยอมรับได้หรือไม่ หากมีอะไรสงสัย ก็สอบถาม คุณ KARE เพิ่มเติมได้

สำหรับหลายๆ คนที่ต้องการติด กล้องวงจรปิด แต่ระยะทางระหว่างกล้องวงจรปิดกับเครื่องบันทึก มีความยาวกว่า 18.3 เมตร หรือมากกว่าสายสัญญาณวิดีโอและสายไฟที่อยู่ในชุดกล้องไม่ง้อช่าง และไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรดี ในบทความนี้ คุณ KARE มาแนะนำว่า วิธีการต่อสายสัญญาณ RG6 เพื่อนำสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าเครื่องบันทึก (DVR) นั่นเอง

หากมีคำถามอะไรสงสัยเพิ่มเติม ก็ติดต่อ คุณ KARE ได้เลย

H3

สำหรับในบทความนี้ คุณ KARE มาแนะนำวิธีการเดินสายสัญญาณ RG6-POWER วิธีการเดินสายวิธีนี้จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้  ระยะทางระหว่างกล้องและตัวเครื่องบันทึกต้องมากกว่าสายที่อยู่ในชุด หรือ 18.3 เมตร

–  ไม่ต้องการทำปลั๊กไฟ AC ที่ตัวกล้อง

แต่การเดินสายด้วยวิธีนี้ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม คือ

1)   สายสัญญาณ RG6-POWER

2)   ข้อต่อที่เอาไว้เข้าปลายสายแต่ละด้านของสาย RG6 ได้แก่ Plug F และ ตัว BNC ท้าย F

4)  หัวต่อ DC ตัวผู้ สำหรับเสียบด้านตัวกล้อง

5)  หัวต่อ DC ตัวเมีย สำหรับเสียบด้าน DVR

6)   กล่องกันน้ำด้านติดตั้งกล้อง ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม มาดูรูปภาพการต่อกันเลย ซึ่งมีดังนี้

  1. ภาพรวมของการต่อ

สำหรับภาพรวมของการต่อแบบสมบูรณ์ สามารถดูได้จากรูปที่ 1

rg6power1

รูปที่ 1 ภาพรวมการเดินสายสัญญาณ RG6-POWER ระหว่างกล้องและเครื่องบันทึก

  1. ด้านติดตั้งฝั่งกล้อง ด้านกล้องจะเป็น 2 หัวต่อคือ หัวต่อ BNC และ หัวต่อ DC ตัวผู้ โดย BNC ให้ต่อเข้ากับหัว BNC ของกล้อง และหัวต่อ DC ตัวผู้ให้ต่อเข้ากับหัวต่อ DC ตัวเมียของกล้อง
  2. ด้านติดตั้งฝั่งเครื่องบันทึก (DVR) ด้าน DVR มีหัวต่อสองหัวเช่นกัน คือ หัวต่อ BNC และหัวต่อ DC ตัวเมีย โดยลากหัวต่อ BNC ไปที่สัญญาณด้านหลัง DVR และ หัวต่อ DC ตัวเมีย ให้นำหัว DC ตัวผู้ที่มาจากสายแยก 1 ออก 5 เพื่อไฟลเลี้ยงกล้องมาต่อ
  3. คำเตือน

สำหรับการเดินสายด้วยวิธีการนี้ จะเป็นการเดินสายไฟที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งมีทั้งขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) จึงต้องระวังเป็นอย่างมาก ไม่ให้ต่อสายสลับขั้ว เพราะอาจเป็นเหตุทำให้กล้องได้รับความเสียหายและหมดประกันได้ โดยวิธีการดูขั้วนั้นสามารถทำได้โดย ขั้วที่อยู่ภายในจะเป็นขั้วบวก และขั้วที่อยู่ภายนอกจะเป็นขั้วลบ ดังรูปภาพที่แสดงด้านล่าง