บายศรีสู่ขวัญในพิธีแต่งงาน

ในพิธีมงคลอย่างพีแต่งงาน ชาวบ้านในสมัยโบราณจึงมักจะทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่คู่บ่าวสาว เพื่อให้คู่ชีวิตของทั้งสองคนนั้นมีแต่ความสุขตลอดไป โดยพิธีบายศรีสู่ขวัญควรทำโดยปราชญ์ผู้ชาญฉลาดหรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้พิธีบายศรีสู่ขวัญนี้เป็นผลและเกิดสิริมงคล

ลักษณะของพิธีบายศรีสู่ขวัญนี้จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละภาค โดยการจะดำเนินพิธีบายศรีสู่ขวัญนี้อาจจะดำเนินหลังจากเสร็จสิ้นการให้สินสอดทองหมั้นกันแล้ว หรืออาจจะดำเนินพิธีบายศรีสู่ขวัญนี้ไปพร้อมกับพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษก็ได้ ในพิธีบายศรีสู่ขวัญก็ต้องมีพาขวัญหรือพานบายศรี สายสิญจน์ เครื่องเซ่นไหว้ ที่เตรียมพร้อมไหว้ พานบายศรีเองก็อาจจะมีการใส่ดอกไม้ใบไม้มงคลลงไปด้วย เช่น

  • ดอกรัก ไว้เป็นสื่อความหมายที่ดีที่เหมาะสมในพิธีแต่งงาน แสดงถึงความรัก เพราะพิธีแต่งงานนั้นเป็นพิธีที่แสดงกันถึงความรักดอกรักจึงเป็นดอกไม้ที่ดี ที่เหมาะสำหรับงานพิธีแบบนี้
  • ดอกดาวเรือง พ้องเสียงกับคำว่าเจริญรุ่งเรือง จึงทำให้พานบายศรีในพิธีแต่งงานมักมีดอกดาวเรือง ที่มีความหมายถึงการเจริญรุ่งเรือง เมื่อแต่งงานกันแล้วจะได้พากันเจริญรุ่งเรืองทั้งเรืองครอบครัว เรื่องการงาน เงินทองหรือเรื่องอื่น ๆ ด้วย
  • ดอกคูณ เป็นดอกที่แสดงถึงความมั่นคงและยั่งยืน การแต่งงานนอกจากมีความรัก ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ยังต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ให้ยืนยาน ยั่งยืน มั่นคงสืบไป

ดอกไม้แต่ละชนิดที่นำมาประดิษฐ์เป็นพานบายศรีสำหรับใช้ในพิธีแต่งงานต่างเป็นดอกไม้ที่เป็นมงคล และมีความหมายสอดคล้องกันงานพิธีเหล่านี้ทั้งสิ้น เมื่อเสร็จสิ้นพิธีบายศรีสู่ขวัยกันเรียบร้อยแล้วก็มักจะมีการเสี่ยงทายด้วยไข่ต้มบนพานบายศรี โดยหมอขวัญจะเป็นคนบอกไข่ต้มนั้นแล้วผ่าครึ่งออกเป็นสองส่วน แล้วดูว่าหากไข่แดงของไข่ต้มนั้นอยู่ตรงกลางจะมีการทำนายว่ารักนี้เป็นรักที่มั่นคง แต่ถ้าหากผ่าไข่แดงแล้วกลับพบว่าไข่แดงเอียงไปทางใดทางหนึ่ง คำทำนายอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นว่ารักนี้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่กำลังโลเล หรือโลเลกันทั้งสองฝ่ายทำให้ความรักอาจจะไม่มั่นคงได้ หลังจากที่มีการใช้ไข่ต้มทำนายเสร็จสิ้นก็จะมี แม่ใหญ่ ทำการป้อนไข่ให้ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาว โดย แม่ใหญ่ คือ สตรีที่ได้รับความเคารพนับถือ มีศีลธรรมดีงาม สามียังมีชีวิตอยู่ละมีชีวิตคู่ที่มีความสุข

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการป้อนไข่แล้ว ก็จะมีการรับขวัญลูกเขย และลูกสะไภ้ โดยการผูกข้อมือ โดยที่ครอบครัวฝ่ายชายจะมาผูกข้อมือฝ่ายหญิง ส่วนครอบครัวฝ่ายหญิงจะทำการผูกข้อมือฝ่ายชาย

 

Be Sociable, Share!